Staw kąpielowy, a prawo budowlane

Zanim zdecydujemy się na budowę zbiornika wodnego powinniśmy zapoznać się z aktualnym prawem budowlanym które niejako komplikuje nam sprawę. W prawie budowlanym nie występuje pojęcie „ oczko wodne ” a już na pewno „ staw kąpielowy ” z uwagi na jego dość nowe pochodzenie. Spróbujmy wiec sobie wyjaśnić co to jest oczko wodne i staw kąpielowy.

„Staw kąpielowy” i inne ważne definicje

„Oczko wodne – jest to naturalny lub sztuczny, często o mały rozmiarach zbiornik wodny, odgrywający w środowisku naturalnym i w agrocenozach ważną rolę ekotonu w ogrodach pełniący głównie funkcję ozdobną i rekreacyjną” – źródło Wikipedia

„Staw kąpielowy określić można jako sztucznie stworzony obiekt, oddzielony od środowiska hydrogeologicznego nieprzepuszczalnym materiałem, zbiornik wodny budowany w celach rekreacyjnych, posiadający ściśle zdefiniowane wymagania dotyczące jakości wody.”- źródło Wikipedia

Reasumując podane wyżej cytaty możemy dojść do wniosku, ze oczko wodne jest małym zbiornikiem wodnym, akwenem, stawem który często umieszczany jest w naszych ogrodach w celach ozdobnych który może być zasiedlony przez ryby ale nie jest to warunkiem koniecznym.  Często odgrywa rolę jako „oaza spokoju” w naszym ogrodzie.

Identycznie ma się sprawa ze stawem kąpielowym który nie jest zidentyfikowany w prawie budowlanym. Jest to nowy twór który funkcjonuje od niedawna i z powodzeniem z roku na rok będzie zastępował baseny które są chlorowane. Staw kąpielowy pełni funkcje ozdobną i rekreacyjną. Z powodzeniem przez cały rok może zastąpić nam naturalny zbiornik porośnięty roślinnością a w ładną pogodę basen kąpielowy.

Według prawa budowlanego każdy zbiornik który nie przekracza pow. 50m2 nie wymaga projektu i pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Mało tego możemy wybudować sobie 2, 3 lub 4 zbiornik które będą oddzielone od siebie lub  połączone ze sobą np. strumieniem, będą wtedy traktowane jako 4 oddzielne zbiorniki wodne.

Musimy pamiętać jeszcze o jednym bardzo ważnym przepisie. Sprawa związana z powierzchnią zbiornika jest zrozumiała o tyle troszkę mniej jasna jest sprawa piętrzenia lustra wody w zbiornikach. Przytaczając art. 29.1 poz.14, która mówi: pozwolenia na budowę nie wymagają również zbiorniki których piętrzenie nie przekracza 1 m. Piętrzenie w odniesieniu do gruntu sąsiedniego. Nie jest to głębokość naszego zbiornika, a jedynie wysokość grobli powstałej na rodzimym gruncie.

Piętrzenie wodny przedstawia poniższy rysunek dla lepszego zobrazowania.

piętrzenie wodny w stawie - staw kąpielowy

 

Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę zbiornika:

1. 4 sztuki projektu budowlanego, opinie i inne dokumenty –  art. 12 ust. 7 ustawy  z prawa budowlanego

2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4. Opinia – 33 ust. 3 ustawy –  z Prawa budowlanego

5. Postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,

6. Upoważnienie dla osoby działających w naszym imieniu

 

Do zgłoszenia trzeba dołączyć jeszcze:

1. Określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót

2. Szkice oraz rysunki elementu wodnego (tylko jest powierzchnia jest powyżej 50m2)

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb)

 

Zgłoszenie na budowę oczka wodnego bez pozwolenia:

W zgłoszeniu należy:
1. opisać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
2. podać termin rozpoczęcia prac budowlanych
Do zgłoszenia należy dołączyć :
3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
a także w zależności od potrzeb:
4. odpowiednie szkice lub rysunki
5. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami

 

Tak czy inaczej  jeśli nie chcemy mieć do czynienia z tymi papierami najlepiej prace projektowe i wykonawcze zlecić  firmie która wszystkie formalności dopełni za nas. Zaoszczędzimy przy tym sporo czasu i nerwów.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Oczka wodne, stawy kąpielowe  prawo budowlane – nowe aktualizacje – link poniżej:

Nowe prawo budowlane – pozwolenie na budowę oczka i stawu