Nowe prawo budowlane dla oczka wodnego

Jeśli planujesz wybudować w ogrodzie zbiornik wodny, basen czy oczko wodne nie musisz już starać się o pozwolenie na budowę.

Wszystko za sprawą zmian w prawie budowlanym. Według nowego wpisu zmieniła się wielkość zbiornika wodnego z 30m2 do 50m2 lustra WODY.
Wszystkie oczka wodne, baseny przydomowe i inne wodne zbiorniki,  których powierzchnia nie przekracza 50 m2, na chwilę obecną nie wymagają pozwolenia na budowę.
Reguluje to Art. art. 29 ust. 1 pkt 14 i 15 Prawa budowlanego który brzmi mniej więcej tak:
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
14) obiektów budowlanych, które piętrzą wodę i upustowych u których wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi i obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz ich otulin;
15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
Musimy jednak pamiętać, że brak pozwolenia wiąże się z wymogiem zgłoszenia budowy zbiornika właściwemu organowi budowlanemu.
Sprawę tą reguluje kolejny art.30 ust 1 pkt 15 Prawa budowlanego, według którego potrzebujemy zgłosić nasze przedsięwzięcie do właściwego organu budowlanego.
Zgłoszenia musimy dokonać przed ustalonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.  Należy określić w nim miejsce, rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac oraz termin rozpoczęcia budowy zbiornika.
Jeśli w przeciągu 30 dni – licząc od dnia doręczenia do organu budowlanego naszego zgłoszenia, nie otrzymamy pisemnego sprzeciwu, wówczas możemy przystępować do działania.
Ważne jest aby zbiornik wodny określany był mianem 'przydomowy’ czyli położony w pobliżu domu, miejsca przeznaczonego do zamieszkania. Jeśli nie spełnia tego warunku i powierzchnia będzie większa niż 50m2, wówczas potrzebujemy pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie na budowę oczka wodnego

W zgłoszeniu należy:
– opisać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
– podać termin rozpoczęcia prac budowlanych
Do zgłoszenia należy dołączyć :
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
a także w zależności od potrzeb:
– odpowiednie szkice lub rysunki
– pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami

A więc działajmy!

img_0357

oczko-wodne-prawo-budowlane

Oczka wodne, stawy kąpielowe  prawo budowlane – nowe aktualizacje – link poniżej:

Nowe prawo budowlane – pozwolenie na budowę oczka i stawu

Jeśli masz pytania odnośnie budowy oczka wodnego czy stawu kąpielowego zachęcamy do kontaktu: 505 331 105

Zapisz